تبلیغات
دکتر حق شناس - چرایی ناتمام ماندن وزیران ارشاد

طراحی


چهارشنبه 5 آبان 1395
محمدجواد حق شناس نظرات ()

چرایی ناتمام ماندن وزیران ارشاد

کلمات کلیدی : حجت الاسلام ذوعلم , کوثری , بنیانیان , برنامه زاویه ,


به دعوت برنامه زاویه در شبكه٤ فرصت مجددى فراهم شد تا پس از ماه ها دورى از تلویزیون شب گذسته در این برنامه حضور یابم. مجرى برنامه دكتر صلواتى دعوت كننده بود و دیگر اعضاء گروه نشست حجت الاسلام ذوعلم ، 
دكتر حسن بنیانیان رییس كمیته  فرهنگى  شوراى عالى انقلاب فرهنگى ، دكتر  كوثرى استاد جامعه شناسى دانشگاه تهران بودند. 
موضوع  گفتگو چرایى نیمه تمام ماندن ماموریت وزیران  فرهنگ و ارشاداسلامى بود. 

عكس پس از پایان گفتگو با دوستان  گفتگوی فرهنگى در استودیو گرفته شد

 برنامه را میتوانید در این نشانى ببینید


لینک خبر