تبلیغات
دکتر حق شناس - معارفه دوستان کمیته حقوقی خانه احزاب

طراحی


دوشنبه 1 آذر 1395
محمدجواد حق شناس نظرات ()

معارفه دوستان کمیته حقوقی خانه احزاب

کلمات کلیدی : خانه احزاب , دولت اصلاحات , قدرت اله حشمتیان , شهاب الدین صدر ,امروز اول اذر ماه 95 همزمان با تشکیل جلسات شوراى مركزى خانه احزاب كه هر دو هفته بكبار دوشنبه ها ١٧-١٥به صورت منظم برگزار میشود ،وقرار است با رویكردى غیر سیاسى به مقوله  تحزب بنگرد و به نوعى دستاورد ایده پردازى و پیگیرى بنده در اولین دوره  دولت اصلاحات به حساب مى اید، اولین جلسه كمیته  حقوقى و معارفه دوستان برگزار شد.
اقاى قدرتعلى  حشمتیان و اقاى شهاب الدین صدر رییس و نایب رییس شوراى مركزى  خانه احزاب نیز حضور دارند.