تبلیغات
دکتر حق شناس - رهبر انقلاب کمونیستی کوبا در گذشت

طراحی


شنبه 6 آذر 1395
محمدجواد حق شناس نظرات ()

رهبر انقلاب کمونیستی کوبا در گذشت

کلمات کلیدی : فیدل کاسترو , امریکای لاتین , کوبا , امپریالیسم , هاوانا ,فیدل كاسترو رهبر انقلاب كمونیستى كوبا درسن ٩٠ سالگى در گذشت.
او كه همواره نامش در كنار انقلابى بزرگ و نام اشناى امریكاى لاتین ارنستو چگوارا قرار داشت نزدیك به ٥٥ سال رهبرى و اداره كوبا را بر دوش گرفت. رهبرى كه با نمادهایى چون ریش بلند ، كلاه و لباس نظامى ،و سیگاربرگ وسخنرانى هاى اتشین ضد امریكایى شناخته مى شد.
فیدل از اخرین رهبران انقلابى قرن بیستم محسوب مى شد كه علم مبارزه با امپریالیسم را حتا پس از فروپاشى شوروى بر زمین نگذاشت.
كاسترو از معدود رهبران انقلابى به شمار میرود كه همچون ماندلا داوطلبانه از قدرت كناره گیرى كرد اماانرا به برادرش رایول كاسترو واگذار كرد،
روابط ایران انقلابى و كوبا همیشه گرم و از استحكام ویژه برخوردار بود و اكثر روساى جمهور ایران براى دیدار وى به هاوانا سفركردند. مهمترین اتفاق سالهاى اخیر برقرارى رابطه امریكا و كوبا در زمان حیات فیدل بود كه به بیش از ٦٠ سال مبارزه مستمر دولت انقلابى با امریكا پایان بخشید.
فیدل كاسترو و چگوارا اسطوره جوانان انقلابى در نبمه دوم قرن بیستم محسوب شده و عكسهاى ایشان زینت بخش اتاقهاى كوچ و محقرشان بود.

لینک خبر