تبلیغات
دکتر حق شناس - عملکرد دولت یازدهم در مناظره با مهدی بلوکات

طراحی


چهارشنبه 17 آذر 1395
محمدجواد حق شناس نظرات ()

عملکرد دولت یازدهم در مناظره با مهدی بلوکاتاهم سخنان محمد جواد حق شنا س در مناظره با مهدی بلوکات در دانشگاه شهید بهشتی


فعال اصلاح طلب با بیان اینکه دولت قبل اگر می توانست برجام را به سرانجام برساند شش قطع نامه در شورای ملل علیه کشورمان صادر نمی شد گفت: دولت یازدهم امروز هم باید جواب، هم جواب مسئول روزنامه کیهان ، هم جواب شیوخ عرب و هم جواب دلواپسان داخلی را بدهد که این اصلا انصاف نیست واقعیت این است که دولت مسیر درست را در پیش گرفته است.

 دو سال آخر احمدی نژاد به لحاظ اقتصادی فقط با دورانی که کشور در اشغال متفقین بود قابل مقایسه است.

حق شناس اظهار کرد: این مشکل که جامعه فقیرتر شده و این که بیکاری به بزرگترین معضل کشور تبدیل شده نیز یک درد مشترک است. این که 65 تا 70 درصد کارخانه ها تعطیل شده اند امری نیست که کسی بخواهد بر این مشکل پرده بگذارد اما درد بزرگتر این است که ما نخواهیم این مشکلات را علت یابی کنیم.

حق شناس گفت: با این حال اگر تمام این موانع پیش روی دولت یازدهم برطرف شود آنگاه ما نیز می آییم و دولت روحانی را نقد می کنیم.

واقعیت این است که دولت روحانی در زمانی روی کار آمد که کشور با شوک های جدی درفضای مدیریت سیاسی، ناکارآمدی و تحریم های بزرگ بین المللی مواجه بود و با روی کار آمدن دولت یازدهم تمام این مشکلات روی میز اورژانس دولت روحانی قرار گرفتند.

لینک خبر