تبلیغات
دکتر حق شناس - گزارش تصویری گروه صلح انجمن جامعه شناسی ایران

طراحی


دوشنبه 22 آذر 1395
محمدجواد حق شناس نظرات ()

گزارش تصویری گروه صلح انجمن جامعه شناسی ایران

کلمات کلیدی : صلح , انجمن جامعه شناسی , الهه کولایی , قانعی راد , خاورمیانه ,


انجمن جامعه شناسی ایران کارگروه تخصصی “صلح” را با حضور اقایان دکتر قانعی راد،مقصودی،حق شناس،فاضلی،سراج و خانم دکتر الهه کولایی در محل دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران افتتاح کرد

محور بحث تمامی سخنرانان بر اهمیت صلح و نقش ان در منطقه پر تنش خاورمیانه بود.

لینک حبر