تبلیغات
دکتر حق شناس - دریاچه بختگان را دریابیم

طراحی


یکشنبه 5 دی 1395
محمدجواد حق شناس نظرات ()

دریاچه بختگان را دریابیم

کلمات کلیدی : محیط زیست , دریاچه بختگان , سعید خادمی , عبدالنبی زارع ,


سعید خادمى دوست دنیاى مجازیم و از فعالین طرفدارمحیط زیست مرا به كمپین حمایت از دریاچه بختگان دعوت نمود كه با سپاس از تلاش دوستان ارزشمندم در این حوزه قطعه اى زیبا را كه وصف حال این دریاچه خشك شده است را از این كانال تقدیم سروران جان میكنم.


دختر مهتاب در بختگان

ماه انگار کامل است امشب زودتر باش دخترم مهتاب

دوربین مرا مهیا کن من وتو میرویم شب تالابقصد دارم که روی ماهت را با مه چارده تراز کنم

همنشینت کنم تورا باماه عکستان رابگیرم ازدل آببخت خود را به بختگان بسپار زلف خود را کمی پریشان کن

دست بر زیر چانه ات بگذار فکر کن بر پرنده ای کمیاباشک از چشمهات جاری کن مثل مرغی مهاجر و خسته

که نشسته کمی نفس بکشد میشود سنگ سوی او پرتابحال اینجا کنار این ساحل ماه را توی دست خود بگذار

حالتی چون پری دریایی که پریده است نیمه شب از خواباین یکی هم به حالت پرواز از دل آبهای صاف وزلال

وه که این عکس گرگ و میشی شد در فراسوی سایه و آفتاباز فرود پرندگان سفید در دل آبهای رنگارنگ

از تکان خوردن دم ماهی لرزش برگهای نی در آبعکس از اختلاط آدمها در رسوم و نشانه و فرهنگ

عکس از مهربانی مردم. عکس ازشکل بهترین آدابعکس از دختران بالا ده از پسرهای ایستاده نماز

از شعار نوشته بر گلها آب را گل نکردن سهرابعکس از های و هوی باور ها از نگاه عمیق مادرها

عکسها از سوال آبی خشک؟ از معمای مانده زیر جوابآخرین عکس یادگاری هم بخت خود را گره بزن بر آن

بختگان مرد اشک جاری کن عکس بگذار دخترم مهتابعبدالنبی زارع (عارف)

حامی کمپین "ما صدای بختگان هستیم"