تبلیغات
دکتر حق شناس - تعمد یا ناتوانی در عدم تغییر تیم اطلاع رسانی دولت

طراحی


یکشنبه 12 دی 1395
محمدجواد حق شناس نظرات ()

تعمد یا ناتوانی در عدم تغییر تیم اطلاع رسانی دولت

کلمات کلیدی : رسانه , روحانی , انتخابات96 , نخبگان , ریاست جمهوری ,
 محمد جواد حق شناس در گفتگو با نوآوران 

با توجه به روندی که از سال 1360 در کشور وجود داشته است، اگر بخواهیم انتخابات ریـــــاست جمهوری را تقسیم بندی کنیم، باید بگوییم که تاکنون تمامی رؤسای جمهوری دارای تجربه حضور دو دوره ای بر مسند ریاست قوه اجرایی کشور هستند. به گونه ای که از سال 60 تا 68 شاهد حضور آیت الله خامنه ای به عنوان رئیس جمهوری در دو دوره پشت سر هم بودیم. همچنین از سال 68 تا 74 شاهد حضور دو دوره ای آیت الله هاشمی رفسنجانی بودیم و رئیس جمهوری دولت اصلاحات هم در دوره ریاست قوه مجریه را از 76 تا 84 را در اختیار داشت. از سال 84 تا 92 هم محمود احمدی نژاد به عنوان رئیس جمهوری دولت مهرورزی در دو دوره حضور داشت. بنابراین می توان گفت این روند طبیعتاً یک سنت انتخاباتی را در کشور رقم زده است که هم حاکمیت سیاسی، هم نخبگان و هم مردم به حضور 8 ساله رئیس جمهوری منتخب نظر داشته اند که این می تواند هم متضمن کارایی نظام اجرایی کشور باشد و هم این که کشور از تغییر و تحولاتی که در نتیجه جابه جایی قدرت ها شکل می گیرد و رفت و آمد حجم وسیعی از نیروهای سیاسی آسیب کم تری را متحمل می شود. به نظر می رسد که فضای سیاسی دو دوره ریاست جمهوری اخیر کمی متفاوت بوده است. به گونه ای که در سال 88 شاهد بودیم که انتخابات مرحله دوم تبدیل به یک انتخابات رقابتی شد و این برخلاف سه دوره پیشین بود. همچنین به نظر می رسد در انتخابات ریاست جمهوری سال 96 نیز شاهد برگزاری انتخاباتی رقابتی باشیم. در ارتباط با انتخابات رقابتی هم گفتنی است که دو الگو وجود دارد. یکی از آن ها الگوی انتخاباتی دو قطبی شبیه انتخابات سال 88 است که در آن جریان حامی و پشت سر محمود احمدی نژاد یک قطب انتخابات را شکل دادند و در مقابل هم شاهد بودیم جریان اصلاحات و میانه رو و حتی بخشی از اصولگرایان خرد گرا هم در پشت سر رقیب او قرار گرفتند و از نخست وزیر زمان جنگ به حمایت پرداختند. چنین آرایشی نوعی انتخابات دو قطبی را در جامعه ایجاد کرد. به نظر می رسد انتخابات ریاست جمهوری سال آینده با عدم وجود احمدی نژاد پس از اظهارنظر صریح رهبر انقلاب مبنی بر این که دو قطبی شدن انتخابات به صلاح نیست، از فضای انتخاباتی دو قطبی به انتخابات رقابتی چند وجهی تبدیل و عملیاتی خواهد شد.

به همین دلیل به نظر می رسد در انتخابات سال آینده شاهد برگزاری نوعی انتخابات چند ضلعی باشیم که یک ضلع مهم آن را رئیس جمهور مستقر یعنی روحانی به خود اختصاص می دهد و بقیه اضلاع نیز  که البته در ابعاد کوچک تری به فعالیت می پردازند، وارد رقابت خواهند شد.

در این میان گفتنی است که تیم اطلاع رسانی دولت در جهت یاری رساندن به آن نقش مؤثری ندارد، چرا که در طول این سه و سال نیمی که از عمر دولت تدبیر و امید می گذرد این تیم به صورت خنثی عمل کرده است و علیرغم تکرار این موضوع توسط برخی از اعضای کابینه و چهره های متفاوتی همچون آیت الله هاشمی هیچ تغییری در روند تیم اطلاع رسانی دولت یازدهم ایجاد نشده است. به نظر می رسد برای این عدم تغییر یا تعمدی وجود دارد و یا توانی برای تصمیم گیری در این موضوع وجود ندارد که در چنین شرایطی می توان این گونه نتیجه گیری کرد که سازوکار و چگونگی فعالیت تیم اطلاع رسانی دولت تاثیری بر تغییر وضعیت موجود ندارد.

لینک خبر