تبلیغات
دکتر حق شناس - هاشمی رفسنجانی درگذشت

طراحی


یکشنبه 19 دی 1395
محمدجواد حق شناس نظرات ()

هاشمی رفسنجانی درگذشت

کلمات کلیدی : هاشمی رفسنجانی , اصلاحات , ایران , امیر کبیر , آیت اله خمینی , آیت اله منتطری ,

خبر کوتاه تر ازآن بود که بتوانی واکنش نشان دهی
اولین بار نامش را بعنوان مترجم سرگذشت فلسطین در دوران دبیرستان در کتابخانه ی پدری دیدم وانرا بر زمین نگذاشتم تا به آخر نرساندم.در مرحله بعد در سال1356 هنگامی که آیت اله جمی در تهران به تبعید آمده بود به نقل از آیت اله مطهری می گفت:هاشمی مغز متفکر سیاسی شورای انقلاب است و گره گشای گره های کور و ناگشودنی انقلاب!!
یادش گرامی و روانش شاد
نامش در تاریخ سیاست ایران در کنار نامهایی چون امیر کبیر،مصدق،قوام،آیت اله خمینی و آیت اله منتطری مانا و بلند و احتمالا همراه با فراز و فرود خواهد ماند
تسلیت به ایران،تسلیت به اصلاحات و تسلیت به خاندان و دوستدارانش

لینک خبر