تبلیغات
دکتر حق شناس - چر اندیشه را تعطیل کرده ایم

طراحی


پنجشنبه 23 دی 1395
محمدجواد حق شناس نظرات ()

چر اندیشه را تعطیل کرده ایم

کلمات کلیدی : فیفا , فوتبال , تحریم , ایران , نی ریز , سبزوار ,

از هنگامى كه خبر واكنش  فیفا به اعدام یك مجرم در  ورزشگاه ى در شهر نیریز را خواندم، به شدت متاسف و ناراحتى شدم!! در ادامه خبر امده بود كه ممكن است فیفا  فوتبال  ایران را به این دلیل  تحریم كند!!
از خود مى پرسم مگر ورزشگاه جاى حضور  قهرمانان و ورزشكاران ملى نیست؟ تا جوانان برومند  میهن از انها الگو بگیرند!! ایا در هیچ كجاى این گیتى چنین رفتارى را با ورزشگاه و أماكن عمومیشان مى كنند؟
اخر از اینهمه كج فهمى و كج سلیقگی به چه كسى باید شكایت كنیم؟!؟! ایا مقام  قضایى محل اجراى این حكم را در ورزشگاه مقرر كرده است؟ اگر ارى چرا؟!؟! چرا به عاقبت ان و اثار منفى و زیانبارش توجه نكرده است؟ و در این صورت چرا مقامات عالى استانى و مسول تربیت بدنى تن به چنین حكم ناشایستى داده اند؟!؟!
این رفتار ناروا چندى پیش در شهر  سبزوار نیز رخ داد وپس از مدتى در نیریز فارس تكرار شد
چرا  اندیشه را تعطیل كرده ایم؟!؟
به این  امید كه أزین پس شاهد چنین اشتباهات فاحشى نباشیم